FIBA Basketball World Cup Qualifiers

Season Month Team

Schedule
Thursday, November 25 d.
84-70
57-83
69-61
66-69 3 Sport
78-69
101-100 3 Sport 2
72-62
74-76
Friday, November 26 d.
88-83
92-78
89-69 stat » TV3 3 Sport
75-81 stat »
65-94 stat »
77-79 stat »
97-90 stat »
73-67 stat »
Sunday, November 28 d.
73-69 stat »
77-67
84-67
77-71
69-79 3 Sport 2
94-89 stat »
69-72
Monday, November 29 d.
66-74 stat » TV3 3 Sport
75-85 stat »
82-74 stat » 3 Sport 2
54-78 stat »
78-61 stat »
89-65 stat »
83-69 stat »
89-61 stat »
75-73 stat »
Thursday, February 24 d.
91-70
80-69
67-83
79-70 stat »
94-56
77-78 stat » TV3 Go3
88-74
107-105
Friday, February 25 d.
67-71
72-71
86-76
75-71 Go3
64-70
75-63
65-66 Go3
Sunday, February 27 d.
56-69
84-88
77-56 stat » TV3 3 Sport
83-80 stat »
65-79
95-87
Monday, February 28 d.
79-83
63-71
67-76
70-68 3 Sport 2
68-63 3 Sport
98-105
84-80
Thursday, June 30 d.
85-69
57-88 Go3
66-59 Go3
93-71
97-69 Go3
102-59
90-85
Friday, July 1 d.
70-72 stat » TV3
69-68
79-66 Go3
70-69
80-44
93-81
67-66
Sunday, July 3 d.
71-85
81-84
60-93 Go3
93-83
96-77 Go3
79-81
73-74
Monday, July 4 d.
82-76
68-73 Go3
72-83 stat » TV3
81-92
62-77
76-73
81-40
Thursday, July 7 d.
76-77 Go3
Wednesday, August 24 d.
77-66 stat »
89-97 stat » 3 Sport
78-88 stat » TV3 3 Sport 2
88-69 stat »
95-60 stat »
87-57
Thursday, August 25 d.
79-73 stat »
111-85 stat » 3 Sport 2
50-67
100-94 stat »
72-57 stat »
104-83 stat » 3 Sport
Saturday, August 27 d.
79-82 stat »
90-73 stat » TV3 3 Sport 2
64-86 stat »
96-90 stat »
91-84 stat »
91-88
Sunday, August 28 d.
90-71 stat »
68-76 stat » Go3
80-87 stat » Go3
85-68 stat »
72-79 stat »
83-95
Friday, November 11 d.
62-75 Courtside
60-80 Courtside
82-87 Courtside
56-65 Courtside
65-90 stat » Courtside
86-52 Courtside
94-80 Courtside
77-96 Courtside
68-74 Courtside
83-78 Courtside
85-88 Courtside
84-88 Courtside
Monday, November 14 d.
79-72 Courtside 3 Sport 2
84-85 Courtside
91-71 Courtside Go3
81-75 Courtside
83-69 Courtside
79-63 Courtside 3 Sport
56-65 stat » Courtside TV3
71-68 Courtside
77-76 Courtside
70-72 Courtside
92-56 Courtside
84-72 Courtside
Thursday, February 23 d.
89-64 stat » Courtside TV3
59-72 stat » Courtside
80-88 Courtside
74-66 Courtside
61-80 Courtside
85-75 Courtside
Friday, February 24 d.
95-97 Courtside
79-78 Courtside
74-83 Courtside
97-92 Courtside
73-66 Courtside
59-88 Courtside
Sunday, February 26 d.
77-80 Courtside
72-56 Courtside
68-72 Courtside
70-63 stat » Courtside TV3
88-70 stat » Courtside
87-77 stat » Courtside
Monday, February 27 d.
81-87 Courtside
79-87 Courtside
67-57 Courtside 3 Sport 2
71-72 Courtside Go3
101-83 Courtside
54-82 Courtside