FIBA Basketball World Cup Qualifiers

Season Month Team

Schedule
Thursday, November 25 d.
84-70
57-83
69-61
66-69 3 Sport
78-69
101-100 3 Sport 2
72-62
74-76
Friday, November 26 d.
88-83
92-78
89-69 stat » TV3 3 Sport
75-81 stat »
65-94 stat »
77-79 stat »
97-90 stat »
73-67 stat »
Sunday, November 28 d.
73-69 stat »
77-67
84-67
77-71
69-79 3 Sport 2
94-89 stat »
69-72
Monday, November 29 d.
66-74 stat » TV3 3 Sport
75-85 stat »
82-74 stat » 3 Sport 2
54-78 stat »
78-61 stat »
89-65 stat »
83-69 stat »
89-61 stat »
75-73 stat »
Thursday, February 24 d.
91-70
80-69
67-83
79-70 stat »
94-56
77-78 stat » TV3 Go3
88-74
107-105
Friday, February 25 d.
67-71
72-71
86-76
75-71 Go3
64-70
75-63
65-66 Go3
Sunday, February 27 d.
56-69
84-88
77-56 stat » TV3 3 Sport
83-80 stat »
65-79
95-87
Monday, February 28 d.
79-83
63-71
67-76
70-68 3 Sport 2
68-63 3 Sport
98-105
84-80
Thursday, June 30 d.
85-69
57-88 Go3
66-59 Go3
93-71
97-69 Go3
102-59
90-85
Friday, July 1 d.
70-72 stat » TV3
69-68
79-66 Go3
70-69
80-44
93-81
67-66
Sunday, July 3 d.
71-85
81-84
60-93 Go3
93-83
96-77 Go3
79-81
73-74
Monday, July 4 d.
82-76
68-73 Go3
72-83 stat » TV3
81-92
62-77
76-73
81-40
Thursday, July 7 d.
76-77 Go3
Wednesday, August 24 d.
15:00
15:30
16:00
17:00
18:30
19:00
Thursday, August 25 d.
15:30
16:30
16:30
18:00
18:30
18:30
Saturday, August 27 d.
16:15
16:30
17:00
18:00
18:30
20:00
Sunday, August 28 d.
13:00
15:00
17:00
17:00
17:00
18:00